metriCAD 2 jest programem niezależnym od jakiejkolwiek platformy CAD, wspomagającym sporządzanie przedmiaru na podstawie dokumentacji 2D. Dokumentacja ta może być w formacie DWG, DXF lub, z braku innej możliwości, w postaci podkładów rastrowych.

Program automatyzuje obliczenie długości polinii, łuków, pól powierzchni ograniczonych dowolnymi wielokątami i zbudowanych na ich planie pobocznic i brył. Ponadto jest wyposażony w funkcje specjalistyczne dla przedmiarowania schodów, dachów i robót liniowych. Przedmiary są zestawiane w postaci tabel, które mogą być wykorzystywane do pracy z systemami do kosztorysowania. W przypadku systemów Zuzia i metriCAD 2 mamy do czynienia z pełną współpracą i wymianą danych.

metriCAD 2 może być instalowany w wersji zabezpieczonej kluczem sprzętowym lub jako aplikacja zabezpieczona w chmurze. W tym celu wykorzystywana jest platforma abonament.datacomp.com.pl. Pozwala to na użytkowanie programu na dowolnym komputerze z dostępem do Internetu.